BẢNG GIÁ & ĐẶT LỊCH

SPA THƯ GIÃN
Chỉ 500.000đ
Chỉ 500.000đ
Chăm sóc móng
Chăm sóc tóc
Massage mặt
Massage tay, chân
Đặt lịch
SPA THƯ GIÃN
Chỉ 700.000đ
Chỉ 500.000đ
Chăm sóc móng
Chăm sóc tóc
Massage mặt
Massage tay, chân
Đặt lịch
SPA THƯ GIÃN
Chỉ 900.000đ
Chỉ 500.000đ
Chăm sóc móng
Chăm sóc tóc
Massage mặt
Massage tay, chân
Đặt lịch

ĐẶT LỊCH HẸN